Brojalica

Web aplikacija koja broji preostale zakazane termine unutar određenog razdoblja.

 

Brojalica je izrađena za potrebe Vitasmart studija.

Aplikacija za rezervaciju termina Appointy upisuje zakazane termine u Google Calendar, Brojalica se putem Google Calendar API-a povezuje sa Google Calendar-om te za određenog vježbača prati njegove zakazane (odrađene) termine i ovisno o zakupljenom razdoblju (ciklusu) broji koliko mu je preostalo uplaćenih termina. Po isteku odrađenih termina aplikacija javlja vježbaču putem email-a da je iskoristio sve uplaćene termine i da je vrijeme za ponovno ugovaranje termina. Brojalica je izrađena iz razloga što Appointy aplikacija nije imala ugrađen sustav za brojanje preostalih termina. Za izradu aplikacije korišten je programski jezik PHP.

 

Funkcije Brojalice:
  • sigurni pristup administratorima
  • forma za unos i odabir vježbača
  • forma za unos novog ciklusa postojećem korisniku
  • forma za izmjenu podataka o korisniku
  • forma za izmjenu podataka o aktivnom ciklusu
  • pregled dugovanja završenih ciklusa
  • automatsko slanje email poruke po isteku aktivnog ciklusa
  • prikaz odrađenih termina

Tehnološke kategorije

  • - programiranje po mjeri
  • - izrada Web aplikacija